Produktet e Shëndetit dhe Bukurisë

Produktet e saj kryesore janë në këto kategori: 1/ Aksesorë kirurgjikale, 2/zgjidhje për kujdesin e plagëve, 3/ zgjidhje për kujdesin familjar, 4/ produkte kozmetike për shëndetin dhe bukurinë.